Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

"СПОРТ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
И ДЕЦА В РИСК"

Баскетб олен клуб "Ботев 2012" - гр. Враца и Министерството на младежта и спорта реализираха съвместно проект по програма "Спорт за хора с увреждания и деца в риск". Програмата е финансирана от Министерството на младежта и спорта .
Специалистите от баскетболния клуб проведоха безплатни занимания с деца от различни възрасти във физкултурния салон на Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство - гр.Враца (от 18 март до 27 ноември 2013 г.). Проведени са 144 часа занимания с деца от различни възрасти по методика разработена от БК "БОТЕВ 2012".Част от подрастващите, взели участие по програмата, ще продължат спортната си дейност като състезатели в детско-юношеската школа на баскетболния клуб. Всички занимаващи се през визирания период придобиха практически познания за баскетболната игра - първи стъпки, правилознание, дрибъл, предвижване, стрелба и други похвати. Успоредно с това децата развиха физическите си качества, а също така придобиха умения за работа в екип , толерантност, солидарност , спазването на принципите на "Феър плей".
Програмата "Спорт за хора с увреждания и деца в риск" е разработена и се реализира в съответствие със Закона за физическото възпитание и спорта, Програмата на правителството на европейското развитие на България 2009 - 2013г. С реализирането на проекта от страна на "БК БОТЕВ 2012" бе реализарана целта за създаване на оптимални условия за практикуване на занимания и преодоляване на изолацията, интегрирането и адаптирането в обществото на децата в риск.
Основната цел на проекта бе създаване на условия и възможности за участие на деца в риск в безплатни спортни занимания по баскетбол, за подобряване качеството на живот, физическата и психическа дееспособност, възможност за личностна реализация и превенция срещу негативните обществени явления, срещу нетолерантността и насилието, за социална интеграция, адаптация и пълноценна реализация в живота. 

  


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM