Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ЕК ДАДЕ ДОБРА ОЦЕНКА
НА ПРОЕКТА ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ВРАЦА

Интегрираният проект за воден цикъл на Враца се развива добре и резултатите от работата вече са видими. Такава оценка бе дадена за проекта от Реналдо Мендметс и Ирина Вангеле от Европейската комисия по време на техническа среща с участието на представители на ЕК, Управляващия орган и Междинното звено на ОП "Околна среда 2007 - 2013". Срещата се проведе в резиденция "Бояна" в София и на нея бе направен отчет за реализацията на трите най-големи проекта, финансирани от оперативната програма. За водния цикъл на Враца доклад изнесе ръководителят на проекта инж. Марияна Рашева. В презентацията инж. Рашева докладва, че към момента по изпълнение реконструкция на градската В и К-мрежа са завършени 35% канализационна мрежа и 20% водопроводна. Повече от задоволителни са темповете, с които се прави реконструкцията на пречиствателната станция за отпадъчни води. На обекта се работи едновременно по строителството на всички нови сгради и съоръжения. Представени бяха също трудностите и предизвикателствата, които съпътстват процеса на реализация. В заключение бе обобщено, че само с обединени усилия може да се върви към успешното завършване на проекта. 

  


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM