Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ВРАЦА Е ДОМАКИН
НА МЕЖДУРЕГИОНАЛНА СРЕЩА

Община Враца е домакин на Трета междурегионална среща на партньорите по проект "Устойчива градска мобилност - SUM". Гостите от Испания, Италия, Латвия, Полша, Швеция, Великобритания, Португалия, Франция и Румъния бяха приветствани от зам.-кмета на Враца инж. Красимира Георгиева.

Общината, града и региона, с неговия потенциал за развитие и инвестиции, бяха представени от Емилия Беличовска - гл. експерт в дирекция "Устройство на територията, публична инфраструктура, опазване на околната среда". Развитието на обществения транспорт, неговите проблеми, силни и слаби страни бяха разгледани от Теодора Иванова - гл. експерт "Регионално развитие" в общинската администрация. Партньорите се запознаха със сегашното състояние на градския транспорт, с опита, който общината има в тази сфера и с постигнатите резултати в опазването на околната среда.

Подчертана бе необходимостта от подобряване на достъпа на хора с увреждания до обществения транспорт. Предимствата при изграждането на зелени покриви представи Лияна Петрова, изпълнителен директор на фирма "Симачек". След края на презентациите гостите посетиха завода на "Holcim" в с. Бели извор, където разгледаха инсталациите за оползотворяване на отпадъци.

Основната цел на проекта "Устойчива градска мобилност - SUM" е да насърчава обмяната на опит и познания за идентифициране на добри практики за спомагане развитието на устойчива мобилност чрез използване на чист и зелен обществен транспорт.


Даниела Хитова 

  


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM