Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ЕДНА ГОДИНА СЛЕД НАЧАЛОТО
НА СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ

На 04.11.2013 г. Община Враца проведе втората междинна пресконференция за "Интегриран проект за воден цикъл на град Враца", Договор № 58111-С065-256/ 21.12.2009 г. на тема: Една година след началото на строителните дейности: ход на изпълнение на реалното строителство, предизвикателства, напредък.

Oбщата стойност на проекта е 136 373 288,07 лв., а безвъзмездната финансова помощ е 123 523 616,01 лв., от които съфинансирането от Кохезионния фонд на ЕС е в размер на 98 818 893,59 лв., съфинансирането от държавния бюджет е 24 704 722,42 лв., а от Община Враца (външен заем) е съответно 12 849 672,06 лв. Договорът за безвъзмездна финансова помощ влиза в сила от 15.01.2010 г. и е с продължителност 72 месеца. Oбщина Враца e бенефициент, а "В и К" ООД гр. Враца - асоцииран партньор.

Конференцията бе организирана с цел да се информират медиите и обществеността за напредъка по проекта през едногодишния период от началото на строителните дейности и премина при голям интерес. Отчете се напредъкът в резултат на мобилизирането на всички участници в строителството и съпътстващите дейности, с подкрепата на общинското ръководство и структури.

Събитието бе открито от Кмета на община Враца инж. Николай Иванов. Той приветства гостите и направи оценка за изпълнението на проекта до момента - "Една година е достатъчен период, в който можем критично и обективно да споделим какво е изпълнено, какви трудности срещаме и какво трябва да подобрим в организацията за да вървим към успешен финал. Искам да благодаря на г-жа Искра Михайлова за нейното присъствие и ангажираност, защото изключителната помощ от страна на МОСВ и Управляващия орган на ОП "Околна среда" е от решаващо значение за изпълнението на проекта".
Г-жа Искра Михайлова - Министър на околната среда и водите представи виждането на Министерството и Управляващия органа на Оперативната програма за изпълнението на проекта. "Искам специално да благодаря на всички екипи на община Враца, на изпълнителите, на екипа по надзор, на интереса на обществеността на гр. Враца по отношение на този проект. Тъй като реализацията му е наш общ ангажимент, това е обща задача, която трябва да изпълним с общи усилия" - заяви министър Михайлова. "Много е важно на предстоящата среща на Комитета по наблюдение на ОП "Околна среда" да излезем с ясни послания от опита при реализацията на такъв голям проект. Това ще помогне при изпълнението на аналогични инициативи в други населени места и за цялостното изпълнение на Оперативната програма". Участие в конференцията взе и представителя на Асоциирания партньор "ВиК" ООД - Враца г-н Ангел Престойски, който представи тяхното виждане по отношение на изминалия период и бъдещите действия=
Г-жа Красимира Георгиева - зам.-кмет по европейско финансиране и обществени поръчки на община Враца направи кратка мултимедийна презентация за да представи изпълнението и напредъка на строителните дейности по Етап 1, Етап 2 и ПСОВ. Тя даде конкретна информация за работния процес, за неговата организация и предстоящи действия, коментира възникващите трудности в процеса на реалното строителство и преодоляването им. Г-жа Георгиева увери, че ще се направи всичко възможно от страна на община Враца да се ускори изграждането на обектите и да се избегнат затрудненията за жителите на града.
Г-н Владимир Николов - ключов експерт организиране на събития - ръководител екип към консорциума бе модератор на събитието, което уважиха и народните представители г-н Тотю Младенов, г-жа Петя Аврамова и г-н Венцислав Лаков, зам.областният управител на област Враца г-н Борислав Банчев, г-н Николай Йорданов - зам.-кмет по устройство на територията на община Враца, кметските наместници от кв. Бистрец, кв. Кулата, общинските съветници, членове на Постоянната комисия по програми с европейско и национално финансиране. На събитието присъстваха експерти и представители на свързани с проекта институции, журналисти от местните и национални медии, ЗИП, избраните чрез обществени поръчки изпълнители.
Ръководството на община Враца и представители на фирмите-изпълнители отговориха на въпроси, свързани с контрола и качеството на строителните дейности, извършените плащания за изградени участъци, възстановяване на настилките след края на строителните дейности и цялостната реконструкция на пътната мрежа след завършване на проекта за водния цикъл. Те увериха, че всички строителни обекти, включително и рехабилитацията и реконструкцията на захранващия водопровод от яз. Среченска бара до гр. Враца ще бъдат изпълнени в сроковете, заложени в проекта.

 

  


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM