Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

"ДА НАКАРАМЕ МИГРАЦИЯТА ДА РАБОТИ
ЗА РАЗВИТИЕ" (MMWD)

Екипът по проект "Да накараме миграцията да работи за развитие" (MMWD), ръководен от Иван Жеков - Секретар на Община Враца, ще участва в 4-то заседание на управителния и научния комитет на стратегическия за Югоизточна Европа проект MMWD - "Да накараме миграцията да работи за развитие", което ще се проведе на 6 и 7 ноември 2013 г. в Букурещ. Домакин на срещите ще бъде Министерството на регионалното развитие и държавната администрация на Румъния. Партньорите по проекта и външни експерти ще представят и обсъдят резултатите от направените демографски прогнози. Те се характеризират с усилието да се разкрият демографските тенденции до 2020 год., отчитайки до голяма степен въздействието на вътрешната и международната имиграция. В Букурещ екипите по проекта ще се включат в открита дискусия по въпросите на промените на населението и развитието, с участието на Ан Гужон (Anne Gujon) - водещ експерт по анализ на човешкия капитал и демографските промени във Виенския институт по демография, Витгенщайн център за демография и Световния Човешки Kапитал. На работните срещи ще се обсъдят и демографските прогнози, които ще са основа за изготвяне на сценарии за разработване на политики.
С цел да се представи настоящия институционален опит на транснационалния диалог и сътрудничество, Италианското министерство на труда и Министерството на външните работи и европейската интеграция на Република Молдова ще направят преглед на споразуменията и мястото на платформата по проекта в процеса на интеграция в ЕС. 

  


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM