Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ
НА 1 482 РАБОТНИ МЕСТА

В Областна администрация -Враца се проведе заседание на Постоянната комисия по заетост към Областен съвет за развитие във връзка с предоставената от Министерството на труда и социалната политика възможност за представяне на идейни предложения на проекти и програми, които да бъдат финансирани в рамките на Националния план за действие по заетостта 2014 г.
Срещата бе ръководена от заместник областния управител Иван Даков. Присъстваха представители от десетте общини в област Враца, бюрата по труда, работодателските организации, представители на дирекция "Регионална служба по заетостта - Монтана", дирекция "Инспекция по труда" - Враца и РД "Социално подпомагане" - Враца, РИО Враца, също така и от КНСБ и КТ "Подкрепа".
Комисията разгледа и одобри 13 идейни предложения за Регионални програми за заетост и обучение, подадени от десетте общини в област Враца и Областна администрация - Враца. Постъпилите предложения са за разкриване на общо 1482 работни места на стойност 5 759 637.70 лв.

Стиляна Стоянова 

  


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM