Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

УЧРЕДЕН Е ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
КЪМ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВРАЦА

На 15.10.2013 г., в съответствие с Управленската програма на правителството, приета на 19.06.2013 г. от Народното събрание и в изпълнение на мярката "Прозрачност и достъпност на информация за работата на държавната администрация и привличане на представители на граждански сдружения, при обсъждане на въпроси със значим обществен интерес", беше учреден обществен съвет към Областна администрация-Враца. Областният управител очерта полето на действие на обществения съвет, насочено за подобряване на политиките по управленската програма на правителството с регионален обхват: икономика, енергетика и икономическо развитие, отбрана и сигурност, екология, околна среда и води, инвестиционно проектиране, регионална политика, социална политика, туризъм, правосъдие, вътрешни работи и права на гражданите, земеделие и храни, транспорт, информационни технологии / е- управление, е-услуги/, здравеопазване, образование и наука, младежки дейности, спорт и отдих, култура, културно-историческо наследство, етнически въпроси и международно сътрудничество.
Учредителите се обединиха около становището, че е полезно за бъдещата работа на Обществения съвет да бъдат канени за изслушване експерти, ръководители на териториални звена, по различни значими въпроси, касаещи споменатите сектори.
Беше приет Правилник за устройството и дейността на обществения съвет към Областна администрация-Враца и избрано ръководство на Съвета.
Председател на съвета беше избран инж. Венцислав Василев - Областен управител, трима заместник председатели - Зоя Пехльова- представител на СНЦ "ЖАРАВА" - Враца, Емилия Гарванска- представител на Консултативен и образователен център "АНИМА" - гр. Мездра и ас. Ивета Михайлова- представител на филиал "проф.д-р Иван Митев" - Враца към Медицински университет - София. За секретар на Съвета беше избран Любомир Маринков представител на Областна администрация-Враца.
Общественият съвет ще заседава периодично на тримесечие, като при необходимост по въпроси от значим обществен интерес ще се свиква на извънредни заседания.
Следващото заседание бe насрочено за първата десетдневка на м.Декември с тема на обсъждане: Областната стратегия за развитие на Област Враца 2014-2020.
 

  


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM