Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ПРИЕТ Е РЕГИОНАЛЕН ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН
ЗА ВиК ЗА ОБЛАСТ ВРАЦА

На 08.10.2013 г. в заседателната зала на Областна администрация Враца се проведе съвместно заседание на Областния съвет за развитие и Асоциацията по ВиК на област Враца.
Заседанието бе ръководено от Областния управител на област Враца инж. Венцислав Василев, като в него наред с редовните членове участие взеха Управителя на ВиК Враца - Ангел Престойски и експерти от Министерството на регионалното развитие, представители на фирмата, изготвила регионалния план за ВиК за областВраца, Аквапартньор ЕООД.

На заседанието от Областния съвет за развитие бяха съгласувани допълнения към Областната стратегия за развитие на област Враца 2014-2020 г. и бе представен и разискван окончателния вариант на Регионалния генерален план за ВиК заобласт Враца.
Освен че осигурява съотвествие с Европейското екологично законодателство, чрез приетия Регионалния генерален план за ВиК се осъществява ефикасното използване на водните ресурси в дългосрочен аспект, създава се основа за подготовката на прединвестиционни проучвания за реализацията на проекти, които са съобразени с изискванията за опазване на околната среда, а също и очертава основната рамка при кандидатстването за съфинансиране от Европейските фондове.
 

 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM