Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ
НА СОЦИАЛНО СЛАБИ ГРАЖДАНИ
ОТ ИНТЕРВЕНЦИОННИТЕ ЗАПАСИ НА ЕС

От 07.10.2013 г. на територията на област Враца започва раздаването на социална помощ по програма за предоставяне на храни от интервенционните запаси на ЕС на социално слаби лица. Програмата е национална и обхваща 331 000 лица в неравностойно положение в цялата страна.
В област Враца ще бъдат подпомогнати 13 814 лица, както следва по общини: Борован - 730; Бяла Слатина - 2 747; Враца - 3 257; Козлодуй -1 304; Криводол - 1 009; Мездра - 1 252; Мизия - 829; Оряхово - 1 209; Роман - 733; Хайредин -744.
Програмата ще се реализира в два транша. При изпълнението на първия транш, социално слабите лица ще получат: ориз - 3 кг, брашно - 4 кг, захар - 5 кг, олио - 5 л, зрял фасул - 1 кг, леща - 2 кг, конфитюр - 2 кг, пчелен мед - 1,5 кг, вафли - 0,900 кг, картофено пюре - 0,750 кг.
Списъците са изготвени от Агенцията за социално подпомагане и са предоставени на Български Червен кръст чрез Разплащателната агенция. В тях са включени следните групи лица:
1. Лицата, получавали енергийни помощи 2012/2013;
2. Лица, на които е отказано отпускане на целева помощ за отопление за настоящия отоплителен сезон, чиито доход не надвишава официално определената линия за бедност за съответната година;
3. Майки и/или осиновителки, получавали през предходната календарна година месечни помощи за отглеждане на дете до една година;
4. Правоимащите лица, получавали през предходната календарна година месечна добавка за отглеждане дете с увреждания;
5. Семействата, получавали през предходната календарна година еднократна целева помощ за покриване част от разходите в началото на учебната година;
6. Лица, полагащи грижи за хора с увреждания, участвали през предходната календарна година в дейност "Личен асистент" по Националната програма " Асистенти на хора с увреждания";
7. Лица, подпомогнати през предходната календарна година с еднократна помощ по чл.16 от Правилника за прилагане на ЗСП;
8. Ветерани от войните по смисъла на Закона за ветераните от войните, чиито доход не надвишава официално определената линия за бедност за съответната година.

Помощта за град Враца ще бъде раздавана в два пункта - в сградата на БЧК Враца на ул."Полк.Кетхудов" 44 за живеещите в жк "Младост" и цялата градска част. За живеещите в комплексите "Дъбника", "Сениче" и "Металург", помощта ще се предоставя от областния склад по програмата, находящ се в складовата база на ОКС на ул."Драган Цанков" №6 /срещу сградата на В и К/.
Получаването на продуктите ще става лично срещу представяне на лична карта или чрез нотариално заверено пълномощно.
Раздаването на продуктите през първия транш ще продължи от 07.10.2013г. до 31.10.2013 г.

 


 

 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM