Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ОТКРИВАТ ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ
И ДНЕВЕН ЦЕНТЪР
ЗА ХОРА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА

Нови социални услуги ще се предлага във Враца, след като Общината спечели проект, финансиран от ОП "Развитие на човешките ресурси". Проектът е на стойност 199 632 лв. и предвижда създаването на защитено жилище и дневен център, в които ще се предлагат социални услуги на лица с психични разстройства. "До момента на територията на община Враца не разполагаме с такъв вид социални услуги, затова настоящото проектно предложение е от изключителна важност за нас. С него бележим сериозен напредък в грижата за хората с психични проблеми. Разкриването на услугите "Защитено жилище за лица с психични разстройства" и "Дневен център за лица с психични разстройства" ще допринесе за създаването на устойчив модел за осигуряване на достоен живот на хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация" - подчерта на встъпителната пресконференция по проекта кметът на Враца инж. Николай Иванов.

Партньор по проекта е Центърът за психично здраве във Враца, където след реновиране на един от етажите ще бъдат предлагани новите социални услуги. "От двете услуги ще се възползват общо 20 граждани на възраст над 18 години, с психични разстройства, физически увреждания и умствена изостаналост, които чакат за настаняване в специализирани институции" - поясни Силвия Първановска, ръководител на проекта. За дневния център могат да кандидатстват жители на община Враца, а за защитеното жилище - от цялата страна. Кандидатстването и подбора на потребителите ще е през октомври, а стартирането на социалните услуги - през декември.

 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM