Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

"ДЕФИЛИР НА ДУХОВАТА МУЗИКА"
БОТЕВГРАД, 1-3 ОКТОМВРИ 2012 Г.

12 духови оркестри и 6 мажоретни състава от 12 града ще вземат участие в провеждащото се в първите дни на месец октомври т. г. в Ботевград културно събитие " Дефилир на духовата музика" . На 1, 2 и 3 октомври Ботевград ще се превърне в своеобразно сърце на духовата музика в нашата страна.

Община Ботевград в партньорство с Народно читалите "Христо Ботев 1848" организират празник на духовата музика след спечелен проект по Оперативна програма "Регионално развитие", приоритетна ос 1: "Устойчиво и интегрирано градско развитие", операция 1.1: "Социална инфраструктура", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-10/2010 "Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития".
Дефилирът по един модерен и атрактивен начин ще представи многогодишните традиции на този край в областта на духовите оркестри и мажоретните състави и ще спомогне за развитие образа на общината като дестинация за културен туризъм. Празникът ще допринесе за приобщаване към местните традиции в областта на музиката, песните и танците на различни социални прослойки в общината и ще спомогне за популяризиране на културното наследство и подпомагане на културния диалог.
Дефилирът на духовата музика в Ботевград ще бъде естествено продължение на двайсетгодишната традиция, свързана с провеждащия се през последните две десетилетия фестивал на духовата музика. Създаденият през 1964 година Младежки духов оркестър и мажоретен състав към Народно читалище "Христо Ботев 1848" са едни от културните символи на града и са не визитната картичка на Ботевград.
На пет различни места в града ще бъдат обособени специални естради. Там участниците ще имат своите изяви пред публиката. След това по пет маршрута те ще дефилират до центъра на града, където ще бъде изградена сцена за големите концертни изяви.
Като част от дефилира се предвижда обособяването в градския парк на специално Арт пространство - "Арт кът в парка". Там, под огромни шатри, ще бъдат показани детайли от сътворяването на духовата музика и на всички атрибути, характерни за мажоретните състави.
Всички млади ботевтрадчани и гости на града ще имат възможност да покажат своите таланти с участието си във фото и видео конкурса "Дефилирът в моя мобилен апарат". Отличените творби ще бъдат част от пътуваща изложба, която ще бъде експонирана в залите на общината и във всичките 13 населени места на Община Ботевград, а също така ще бъдат популяризирани и посредством интернет сайта на общината и интернет сайта на събитието - www.defilir.com.
Очаква се празникът да приключи с дефиле на градския духов оркестър на Ботевград и заключителен концерт на специалните участници - Националния гвардейски духов оркестър.


 

 
 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 


 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM