Честваха 50-години “Химко”

Честваха 50-години “Химко”

Водещи новини 0 Comment 224

 

Едно особено честване изпълни до краен предел помещенията на хотелски комплекс “Хемус” на 28 юни –         50 години от пускането в експлоатация на врачанския торов завод.

Представяме на нашите читатели словото на един от най-дългогодишните и успешни изпълнителни директори на Химическия коминат- Враца, по-късно “Химко”, който проследява строителството, възхода и съзиданието, но и безумната и  мъчителна ликвидация.

Слово на Кирил Петков
Добре дошли, драги колежки, колеги и гости на тържеството по случай 50-годишния юбилей на „Химко“!
Преди всичко изказвам голямо уважение, благодарност и признателност за проявените от вас – висок професионализъм, персонална отговорност и човешка всеотдайност в изграждането и развитието на „Химко“.
Строителството на високотехнологичните производствени мощности за амоняк, карбамид и ТЕЦ започна през октомври 1964 г. и завърши за 30 месеца. То се осъществи по технологии и инженеринг на водещи по това време западноевропейски фирми от Англия, Холандия и Белгия: за амоняка – Ай Си Ай и Хъмфри Глазгоу (Англия) и Ес Бе А(Белгия), за карбамида – Стами Карбон (Холандия) и Копе Лавален (Белгия).
Първият карбамид е произведен на 29 март 1967 г., а амоняк – 1 месец по-късно. Около 25% от произвежданите 600 х.т. годишно карбамид задоволяваха потребностите на българското земеделие, а останалите количества се реализираха като доларов експорт.
Заедно с изграждането на производствените инсталации и съответната техническа и търговска инфраструктура започна и изграждането на ведомствени жилища, детски ясли и градини, Химически техникум, Профилакториум във Вършец и други социално ориентирани обекти.


След успешния пуск в експлоатация на производството и официалното откриване на Комбината на 28 юни 1968 г. започна и 30-годишен период на устойчиво инвестиционно развитие.
През 70-те и 80-те години са изградени и успешно пуснати инсталациите за производство на серовъглерод (1971 г.) и аргон (1976 г.) и е разширено с 25% производството на амоняк и карбамид – до 800 хил.т/г. Химкомбинатът се утвърди като безспорен лидер в торовото производство на България по използваемост на проектния капацитет, по качество и енергийна ефективност на продуктите и по доларов експорт.
През юни 1984 г. бе пуснато в експлоатация наукоемкото малотонажно производство на 400 т./л катализатори за амонячните инсталации на България във Враца, Димитровград, Стара Загора и Девня. Технологиите и инженеринга за това производство са съвместна разработка на ВХТИ -София, Института по катализ към БАН и БРВ на комбината.
В първите седем години на започналия през 1990 г. преход на икономиката на България към пазарно стопанство „Химко“ не само оцеля, а продължи да оползотворява на 95-100% производствения капацитет на основните производствени мощности и да изнася в над 60 страни 85% от продукцията си при висока добавена стойност.
Успешно са реализирани редица инвестиционни проекти за модернизация и продуктово преструктуриране на производството и за развитие на търговската инфраструктура.
Изградени и пуснати в експлоатация:
-Инсталация за производство на нови чисти технически газове (криптон и ксенон и за течен СO 2), както и за еталонни газови смеси;
-Инсталации за екологична очистка на отпадните процесни води и на въздуха от 7-ма Гранулационна кула от вредните емисии на амоняк и карбамид;
-РТС за експорт на насипен карбамид в Пристанище Варна-Запад
-Нова инсталация за ХОВ
Създадени бяха четири дъщерни търговски дружества за разширяване на пазарите и повишаване ефективността на износа на химически продукти и доларовия внос на резервни части, сменно оборудване и материали: Химко -Виена, Месер Химко Газ (1995 г.), Химко – Истанбул (1996г.) и Бурхим Химко, Милано(1996 г.)
В периода 1994 юни 1997 г. 75% държавната фирма „Химко“ постигна устойчиво върхови постижения в производствената, пазарна, икономическа и социална дейности, в т.ч. използваемост на производствения капацитет 102% -за амоняк и 98-99% – за карбамида.
Приходи от продажби – 159 млн. долара, брутна печалба 68 млн. долара и средна работна заплата 225 долара..
През 1996 г. „Химко“ произведе 1.7% от БВП на България, реализира 3% от световния експорт на карбамид и направи дарения на здравни заведения, детски ясли и градини, учебни заведения и други дейности във Враца на обща стойност 7.7 млн долара.
За високите и устойчиви бизнес постижения „Химко“ получи признание и награди от престижни международни и български неправителствени организации, в т.ч.:
-„Златна мартеница“ – за изключителен принос в повишаване на производителността и качеството от Съюз „Произведено в България““, София, март 1996 г.;
Арка на „Европейската златна звезда“ – за отличен корпоративен имидж и качество, Мадрид, април 1996 г.;
Сертификат за внедрена Система за управление на качеството по международния стандарт ISO 9001, от TUV Рейналд, Германия, юни 1997 г.
А ето как в този звезден период на развитие в пазарна икономическа среда оценяват „Химко“ големите в световния торов бизнес:
Аркадион, САЩ, май 1996 г.: „Работата на Вашето предприятие и инвестиционната ви програма заслужава адмирации. Приоритетите ви са ясни и добре обосновани. С вашите уникални способности за сезонно съхранение на природен газ и наличен ж. п. транспорт и Регионална транспортна система за насипен карбамид на Пристанище Варна, Химко притежава неоспорими конкурентни преимущества. Това го превръща в предпочитан доставчик на карбамид“.
Униферт, Белгия, юни 1998хг.: “ Униферт“ си сътрудничи с „Химко“ вече повече от 25 години. През тези години ние бяхме свидетели на отлични мениджърски екипи, силно желаещи да изнасят продуктите на фабриката на различни пазари из целия свят, опитващи се да получат най-добрите възможни условия и отнасящи се към своите ангажименти с голяма отговорност и точност. Мениджмънта на Химко винаги е действал за модернизация на заводските мощности, за да е в крак с последната технология при производството на карбамид и други продукти“.
На Лондонската борса в периода 1994-1996 г. „Химко“ бе наричан „Перла в короната на българската индустрия“.
И тук основателно възниква големия въпрос: Как е възможно – след 30 години успешно извървян път на съзидание, развитие и високо оценена пазарна конкурентност и при такова внушително място и принос в националната икономика и в социалния живот на областния град Враца Химко да тръгне след юни 1997 по пътя на ликвидацията?
Нашият отговор е:
-Заради извършена през юли 1999 г. корупционна приватизация на „Химко“ от световно неизвестен в бранша купувач;
-И още: заради не по-малко корупционното безхаберие на държавата– мажоритарен (96 %-ов) кредитор на „Химко“ в 15-годишния (след 2001 г.) мъчителен и болезнен период на ликвидация.
Каква е актуалната информация за състоянието на „Химко“ днес?
От април 2017 г. Банката – кредитор на Купувача на „Химко“ при тръжната му продажба през юни 2016 г. влезе изпълнение на залог и води преговори за препродажба на „Химко“ на потенциални купувачи. Очаква се развръзка през настъпилото вече лято 2018 г.
И накрая: Честит 50-годишен юбилей на „Химко“, драги колежки и колеги!
Бъдете здрави и все така успешни и полезни – в работата и в семействата ви!

 

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Back to Top