Владимир Костов: Не компрометирайте Конституционния съд и Конституцията!

Владимир Костов: Не компрометирайте Конституционния съд и Конституцията!

Политика 0 Comment 27

 

Влаадимир КОСТОВ

ГЕРБ смятат, че са открили разковничето. Подхвърлят “горещия картоф” – въпросът “за” или “против” ратификацията на истанбулската конвенция на конституционния съд. Надяват се, че ще си осигурят някакъв минимум спокойствие, докато “се точи” делото. А току виж, явило се някакво “чудо” – проблем, събитие – и те успели в суматохата да изпълнят поръчението на Брюксел и да прокарат Истанбулската конвенция през Народното събрание.
Недостойна и неефикасна политическа маневра. Която няма как да реши проблема за ИК, но може да компрометира в очите на обществото и конституционния съд и самата конституция.
Проблемът не е в едни или други термини, употребени, или само подразбиращи се, в текста на Конвенцията. Проблемът е, че с акта на ратификацията се цели да бъде наложен на българското общество и държава един цивилизационен избор, формулиран и подтикван с най-различни средства от привърженици и лобита на т.нар. джендър идеология.
Конституционният съд е призван да тълкува, защитава, прилага и т.н. Конституцията такава, каквато е приета. По самия си характер, Конституцията не предрешава, появили се по-късно, проблеми за цивилизационен избор. Обществото е, което определя отношението си към подобни проблеми. Защото те са дошли след конституцията. Ако решението е в съгласие с Конституцията – добре за нея. Ако ли не – прилага се процедурата за промяна на Конституцията.
ГЕРБ си дават сметка, че няма как, в рамките на установения с конституцията ред, да спечелят обществена подкрепа за ратификацията на ИК. Желаният от джендъристите цивилизационен избор се отхвърля от българското общество.

Но ако убедят обществеността, че ИК “не противоречи на конституцията”? Дали няма тогава да стане осъществима и ратификацията? Тук е най-недостойното на маневрата. Джендър идеологията не е открито манифестирана в ИК. Тя е втъкана в нея, но без да бъде назована. Т.е. не е чак толкова трудно “да се докаже”, че ИК не съдържа нещо, което противоречи на конституцията. След като “това нещо” не е и назовано в ИК, макар последната да го прикрива и да му отваря път?
Ратифицирането на ИК от различни държави показва по-скоро “подозрително разнообразие”. Някои я ратифицират просто като “подробност” – още един документ за “права на човека”. Други – без особени разисквания, защото елементите на джендър идеологията не са се още манифестирали в допълнителните документи и в практиката. Трети – поради това, че джендър цивилизационният избор си е извоювал при тях някаква популярност.

Заслуга на самото българско общество е, че то встъпи в борбата “за” или “против” ратификацията на ИК, с отворени очи. Със съзнанието, че се води изключително важна битка, която има роля във войната за бъдещето на България и на нашата цивилизация.

ГЕРБ опитва да използва за своите си цели Конституционния съд. Дали последният ще защити с достойнство своята роля и отговорност, а с това и ролята на Конституцията? Ако стане така и обществото ще получи допълнителен шанс да направи като суверен своя цивилизационен избор.

“Епицентър”

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Back to Top