Баладично-приказният свят на Сули Сеферов

Баладично-приказният свят на Сули Сеферов

Изкуство и Култура, Събития 0 Comment 49

Иван ГРАНИТСКИ

Повече от пет десетилетия Сули Сеферов изгражда своя баладично-приказен свят, в който всичко е одухотворено, в който оживява космогонията на блажената Аркадия – света на доброто, красивото, възвишеното, благородното…

Художникът не се изморява да извайва своите дълбоко одухотворени образи на мъже и жени, деца, птици, животни, цветя, дървета, къщи и пр., излъчващи особено вътрешно сияние. Очевидно той иска с творбите си и техните моралистични послания да изтръгне днешния човек от мъртвата хватка на злобата, омразата, насилието, простащината и безбройните попълзновения на плебейщината. Така се раждат поетичните му платна, заредени с възвишени музикални инвенции като например „Средиземноморски вятър“, „Райско дърво“, „Дионисий“, „Притча“, „Сказание“, „Плодородие“, „Спомен“, „Сезон на мечтите“, „Пробуждане“, „Сън“, „Есен“, „Зима“ и т.н.

За Сули Сеферов мечтата, бляна, красивото изживяване, добрата дума, жест са неотменима характеристика на истинския човек, който притежава чувствителна душа, благородно и смело сърце и следва през живота възвишени и безкористни цели. И въпреки стотиците примери на експоненциално нарастване на омразата, злобата и агресията в българското общество, Сули Сеферов не губи вярата си в човека и в човечността. Но става все по-тъжен и затворен в своя прекрасен и вълшебен свят. Може би затова повече от десет години той се отказваше да организира своя нова изложба.

В едно разтърсващо интервю с Исак Гозес в Стандарт Нюз художникът споделя, че вижда космически бездни, които делят света на неговите картини – свят на доброта, възвишеност, състрадание и нежност, милосърдие, благородство, от грубата действителност, която ни заобикаля: „…мислех, че съприкосновението с духовното в изкуството трябва да очовечи хората. И това е морално задължение на твореца. Но бързо разбрах, че това е една голяма ИЛЮЗИЯ. Голяма част от хората навън имаха друга работа. Тогава разграбването и обрулването на държавата беше в пълен ход. Видях как хората са загубили чувството си за грях. Почувствах се глупав, наивен и много САМОТЕН. Казах си: Аз съм бяла врана. Дори почувствах някаква вина! И се сетих за думите на великия руски писател Ф. Достоевски: „Всички носят вина, за всичко!“ Спасителният пояс за мен беше семейството ми, работата и истинските ми приятели. Като казвам това, да не си помислите, че съм се отчаял. Не. Освен това съм коньовичар! А при нас такива няма! Знаете ли девиза на коньовичара?: „Гладен лягам, курназ ставам“. Но прозрях, че е наивно и глупаво да бъда откровен, честен и добронамерен между болезнено амбициозни, вманиачени, завистливи, отмъстителни и лоши хора. Затова реших, че този свят не е мой.”

Редица колеги на Сули Сеферов и художествени критици са посочвали колко органичен, искрен и неподправен е сътворявания от него свят, който излъчва носталгия към безвъзвратно отминалите времена на честта, благородството и достойнството и мечтание за бленувата Аркадия. Светлин Русев неведнъж е заявявал, че живописта на Сули Сеферов е „…чиста като душата на дете, вградила в пространствената си вселена свободната чергарска душа и приказен свят на едно светло и добронамерено изкуство, в което реалното и иреалното се разминават и се събират и се понасят към светлината“.

Създаваните от Сули Сеферов романтични персонажи неслучайно изграждат една космогония на разбирателството, хармонията и взаимната любов и уважение. В тези творби ще видим как ангелчета, възседнали добродушни магаренца си разговарят с петли и слънчогледи, влюбени жени прелитат над сгушена в пазвите на кротката зима махала, неизменната кукумявка като символ на мъдростта наблюдава скърцаща талига със запрегнато конче, а в преспите пред минаваща майка с дете пърхат и чуруликат човешки одухотворени птици; селянин с бакър в ръка гледа с поглед, взрян в бъдещето, над него прелита конче-вихрогонче, а неуморен петел като символ на плодотворието и жизнеутвърждаващото начало, гледа към натежали от медоносна страст гроздове и пр., и пр.

Зад изобилието от пасторални мотиви у Сули Сеферов винаги се крие разбирането за неунищожимостта на доброто, за силата на духовната светлина, която просветлява и напътства небесния и човешкия кръговрат. Затова картините на Сули Сеферов са заредени с такава завладяваща нежност, одухотвореност и поетична нега.

 

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Back to Top