Представяне на книгата “Хроники за Химко – съзидание, развитие, ликвидация” В УНСС

Представяне на книгата “Хроники за Химко – съзидание, развитие, ликвидация” В УНСС

Водещи новини, Книги 0 Comment 128

Книгата „Хроники за Химко – съзидание, развитие, ликвидация“ на доц. д-р инж. Кирил Петков, дългогодишен директор на врачанския комбинат „Химко“, бе представена пред академичната общност на университета. Срещата в зала „Тържествена“ бе организирана от УНСС, Съюза на икономистите в България, Федерацията на научно-техническите съюзи в България, Съюза на химиците в България и Химикотехнологичния и металургичен университет (ХТМУ).

„Тази книга не можеше да се напише от друг. Тя трябваше да се напише от Кирил Петков, защото той премина през всички стадии на съзиданието, развитието и болезнената ликвидация, премина целия път на „Химко“ – към Рая, но и към Ада. Книгата, преди да се напише, е преживяна – с всичките радостни и щастливи мигове на упорството, труда и таланта, с всичките постижения, но и с огромното сътресение и болка от развалата, от неуспешната приватизация до „нанадолнището“, по което „героите“ на Прехода пуснаха „златната кокошка на българската химическа индустрия“, казва редакторът на книгата Марин Ботунски.
На представянето на книгата в зала „Тържествена“ присъстваха ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р инж. Митко Георгиев, ректор на ХТМУ, проф. д-р Татяна Хубенова-Делисивкова, председател на Съюза на икономистите в България, преподаватели, експерти, студенти.

Проф. Георгиев, доц. Петков, проф. Хубенова, проф. Статев (отляво надясно)

Причастен съм към развитието и съдбата на „Химко“, с доц. Петков ни свързва дългогодишно приятелство, посочи при откриването на срещата проф. Статев. Той припомни за помощта на директора на комбината през 90-те години към новосъздадения Врачански стопански факултет, на когото проф. Статев тогава е бил декан.

Ректорът проф. Статев

Кариерата на доц. Петков може да е пример за всеки, особено за младите хора, изтъкна ректорът, който го характеризира като „достоен и добър професионалист“ и „изключителен човек“. Книгата е не само повествование, тя показва и каква е макроикономиката като генезис на българската индустрия. И има място както в стопанската ни история, така и в осмислянето на реалностите от последните няколко десетилетия, заяви проф. Статев.От първата до последната си страница „Хроники за Химко“ сочи, че няма място за отстъпление, изтъкна и проф. Митко Георгиев. Той се спря и на академичната кариера на доц. Петков, на професионалните му уроци и философските обобщения. През тази година се навършват 50 години от производството на първия български карбамид и 20 години от началото на дългия и болезнен ликвидационен период на „Химко“, отбеляза като основна причина за написването на книгата авторът. Той представи в хронологичен ред  историята на комбината като еталон на тежката индустрия в страната, направи анализ на производството и  използването на минералните торове у нас и по света, мястото на „Химко“ в националната икономика, развитието на световните пазари и др. Още след първите пет години „Химко“ се утвърди като безспорен лидер в торовия сектор на химическата промишленост у нас – по добавена стойност, пазарна конкурентоспособност, енергийна ефективност, екологосъобрзност, посочи доц. Петков.В средата на 2002 г. „Химко“ спря окончателно, но не заради по-високите цени на природния газ и загубата на пазари, както твърдяха някои, а заради неудачна приватизация и дългогодишно безхаберие на държавата, изтъкна доц. Петков.По време на срещатаУчастниците в срещата  имаха възможност да закупят книгата и да зададат въпроси на автора й.
Кирил Петков е дългогодишен (до 1997 г.) и успешен изпълнителен директор на „Химко“. Книгата му е документален разказ за строителството, пуска, набирането на сили и отвоюването на световен периметър в производството и пазара на врачанския торов завод.
ците в срещата имаха възможност да закупят книгата и да зададат въпроси на автора й.

(Материала е от сайта на Университета)

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Back to Top