Изложба – живопис, посветена на 85 годишнината   от рождението на Людмил Младенов.

Изложба – живопис, посветена на 85 годишнината от рождението на Людмил Младенов.

Водещи новини, Изкуство и Култура 0 Comment 140

На 4 октомври в художествена галерия „Иван Фунев“- Враца бе открита Изложба- живопис, посветена на 85 години от рождението на Людмил Младенов.

 

Десетки почитатели на творчеството на големия български художник, врачанина Людмил Младенов, дойдоха на откриването. Слово произнесе Христо Божков, уредник в Художествената галерия (словото му поместваме по-долу), а спомени за живота и творческия делник на художника разказа съпругата му Ивка.


Не дойдоха на откриването на изложбата на художника, почетен гражданин на Враца, кмета на общината, зам. кмета, наблюдаващ културните институти, нито общинските съветници от комисията по културата. Общинското ръководство бе представено от Радосвета Крумова, главен експерт  „Култура“..

 

Христо БОЖКОВ

ОРИГИНАЛЕН, СВОЕОБРАЗЕН И ИСКРЕН ХУДОЖНИК
Людмил Младенов е роден на 4 юли 2932 г. в гр. Враца. Легендите за стария град под Балкана, разказвани увлекателно от неговата майка, извикват в детството му много романтични представи и трепети, които малкия Людмил бърза да фиксира върху белия лист. Борис Лазаров, неговият учител в прогимназиалните класове насърчава дарованието му ,да рисува.


През 1953 год. Людмил Младенов кандидатства и е приет студент в Художествената академия. Учи живопис при двата колоса проф. Илия Петров и проф. Ненко Балкански, при когото завършва успешно през 1958 г. За една от годишните студентски изложби преподавателят Никола Тузсузов харесва една негова работа и се обръща към автора за нейното наименование.. „Пишете я Цвеке“ – казал Людмил. Така, под нестихващият смях на неговите състуденти, китното врачанско наречие се превръща в негов псевдоним, с който е известен между колеги и приятели.
До 1965 г. е художник-реставратор на различни обекти – Рилски манастир, Бачковски манастир, Роженски манастир, Стария Пловдив, Самоков, Копривщица, Директор е на Художествената галерия от 1965 г., а от 1972 г. до 1989 г. – творчески секретар на Групата на СБХ – Враца.


Людмил Младенов търси съвременни очертания за творчеството си, изхождайки главно от богатството на нашите художествени традиции- През 1963 г. на една от традиционните изложби показва своята младежка творба „Селски двор“, впоследствие придобила емблематичност на цялото му творчество. Живописта на Людмил Младенов може да бъде разглеждана като комплекс от няколко стилови и изразни средства. В голяма част от творбите, като „ Средновековна хроника“, „Рибари“ авторът умело използва съвременната условност на средновековната миниатюра и икона – движение, типажи, орнаментика, характерните композиционни похвати, фронталност на изображенията, обратна перспектива и изящна линеарност. Поради тези особености често сме свикнали да гледаме на Людмил Младенов като на примитивист, но неговите изразни средства не са примитивни, а носят естествена пластическа радост, стойност и звучност, която ни кара да възприемем творбите му като самостоятелен и завършен съвременен стил.
Изкуството на Людмил Младенов носи белезите на приказката, легендата, притчата, народната песен. В неговите творби лиричното съжителства с епичното. Онова, което разкрива Людмил Младенов като обаятелен живописец са разработените теми и сюжети, свързани с Възраждането. Една духовна извисеност определя атмосферата на тези творби, в които споделя своя възторг от отминалото многообразие на Стара Враца – преклонение и любов към историята, към миналото на родния град. По старите калдъръмени улици в неговите творби често препускат Орозовите файтони. Виждат се красиви чардаци и вити балкони, от които надничат гиздави моми. С романтична приповдигнатост и пиетет Людмил Младенов създава вдъхновени платна, които отразяват величавия подвиг на Христо Ботев и неговата чета. „Мица и Калица“, „За свободата“ и т.н.


За живописния език на художника човешката фигура е най-важния изразителен елемент. Най-интересните и най-значимите негови творби са свързани с фигурални композиции – „Веселба“, „Хоро“, „Хрониките“.
Людмил Младенов е оригинален, своеобразен и искрен художник. Неговото място в нашата живопис е достойно защитено години наред с представителни художествени изложби в едни от най-важните прояви на Съюза на българските художници. Негови творби притежава Националната художествена галерия, както и почти всички художествени галерии в страната. Негови творби има и в Англия, Италия, Германия, САЩ.
Получава награда за творбата си „Дан Колов“ в Барселона – Испания. Награден е с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ -II степен.
Почетен гражданин на Враца – градът, който е създал големи колоси в нашето родно изкуство.
Творчеството на Людмил Младенов е израз на една собствена позиция, жизнена и творческа съдба.

 

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Back to Top