С пълно единодушие парламентът одобри Декларация по Договора с Македония

С пълно единодушие парламентът одобри Декларация по Договора с Македония

Водещи новини 0 Comment 24

Българският парламент постигна безпрецеденто съгласие в подкрепата си на договора с Македония.

Депутатите от всички парламентарни сили подкрепиха обща декларация, в която се казва: Парламентът очаква Договорът за добросъседство с Македония да постави на стабилна основа отношенията между държавите и да бъде от полза за техните граждани”.

„За“ декларацията гласуваха 206 народни представители, „против“ – 0 „въздържали се“ – 0, с което текстът бе приет единодушно. Нещо, което в този и предишните три парламента не се е случвало.

Едно голямо “Благодаря!”, заяви от парламентарната трибуна премиерът Бойко Борисов веднага след гласуването.

В декларацията се оценяват положително усилията на България и Македония да финализират преговорите по договора за добросъседство. Чрез нея парламентът изразява очакването си подписването да бъде осъществено в съответствие с предварителните договорености между двете страни, както и готовност да стартира ратификационни процедури в най-кратък срок.

Народното събрание предлага Министерският съвет да внесе в Народното събрание ежегоден доклад за изпълнението на Договора, след неговото подписване, ратификация и влизането му в сила.

В мотивите на декларацията се посочва, че България е била първата държава, която е признала независимостта на Република Македония на 15 януари 1992 г., както и че Република Македония заема специфично място в политиката на Република България в контекста на Югоизточна Европа, предвид икономическите и културните връзки, контактите между гражданите на двете страни и общата граница.

Съгласно мотивите сключването на Договор за приятелство, добросъседство и сътрудничество е сред външнополитическите приоритети на българската държава.

Отчита се, че от 2008 г. досега всички български правителства са демонстрирали приемственост и последователност по преговорите. Според Парламента декларацията препотвърждава и подкрепя приемствеността и последователността във водената политика спрямо Република Македония.

Българският парламент показа, че би подкрепил подготвеното като текст в Договора за добросъседство с Македония с ратификация. Това каза премиерът Бойко Борисов, след като Народното събрание прие декларация по Договора.

Премиерът Бойко Борисов благодари на Народното събрание за подкрепата.

 

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Back to Top