ГОРДОСТТА ДА СИ СТРОИТЕЛ

ГОРДОСТТА ДА СИ СТРОИТЕЛ

Враца, Интервю 0 Comment 569

         Представяме председателя на Регионалния клуб
         на строителите-ветерани – Враца, г-н Иван Горанов

– Господин Горанов, какъв е Вашият път в строителството?
– Живея с радостното чувство, че целият ми живот принадлежи на най-необходимата, най-дълговечната и тачена професия, професията на строителя. И съм горд с това. Защото ние строим и подреждаме нашия дом – България.

img_2111-1Роден съм на 7 август 1929 г. в с. Косталево, Врачански окръг. Завърших Строителен техникум „Георги Сава Раковски“- Враца.
Тригодишна военната служба отбих в Строителни войски, на които съм благодарен за „началния тласък“ в живота. Десет месеца бях художник на поделението, после технически ръководител на военен обект, ротен техник на строителството на Аеродрум „Сеславци“.
36 години и 7 месеца работих в едно и също строително предприятие – ДСО и СМК – Враца. Бях помощник-технически ръководител, старши икономист в планов отдел на Централно управление на ДСУ – Враца, зав. инвеститорски контрол в ОСУ „Местни строежи“, групов технически ръководител в ЕСО – Враца, зав. сектор „Технически прогрес и челен опит в СМК – Враца. Това са години на усилено строителство, променили Враца и Врачанско.
През 1989 г. се пенсионирах, но в 2005 г. постъпих на работа в Община Враца и взех участие в реновирането на 25 обществени сгради (училища, детски заведения, болници, църкви, манастир, сграда на читалище „Развитие“) като проектант, технолог и авторски надзор. Особена отговорност за мен бе работата по 12 –те сгради, на които съм проектант и технолог. В националния конкурс „Фасада на годината“, организиран от „Баумит“- България през 2006 г., Община Враца, която участва с пет обществени сгради, получи Кристален глобус и поощрителна награда, аз бях награден с почетна грамота и часовник.

img_2111
Взех участие и в реновиране сградите на фирма „Опал“ АД: Магазини за строителни материали, Промишлена база на подземно газово находище на Булгаргаз-Чирен. За последната фирма „“Опал“ АД – Враца, с управител инж. Тодор Топалски, получи награда за качествено изпълнение на интегрирана топлоизолационна система.
Обичам нашия град и се гордея, че участвах през годините в изграждането му. Тюркмените имат много хубава поговорка: „Място, към което не е приложен труд, няма име“. Враца не само има име, има завоювано достойнство… Особена гордост ми е работата по Катедралния храм „Св. Св. Дванадесет апостола“, храм „Свети Николай“, Окръжна болница „Христо Ботев“, училище „Козма Тричков“, училище „Христо Ботев“…
На 87 години съм и мога да кажа че съм живял достатъчно, защото съм живял добре.„

– Какво е Вашето мнение за инициативата за учредяване на Национален клуб на строителите ветерани?
– Учредяваната на Националния клуб на строителите ветерани е голямо завоевание на българските строители. В него членува елитната част от хората, създали строителната мощ на България, чиито опит и авторитет е пример за младите. Ние сме минали през много изпитания и не сме се огънали. А изпитанията, макар и сурови, са ни учили да откриваме правия път.
Обогатяването на дейността и инициативите на Националния клуб, както и на Регионалните Клубове на строителите ветерани, ще спомогне за издигане ролята и авторитета на българския строител, за отдаване заслужена почит към дългогодишните инженерно-технически, икономическа кадри и майстори-строители.
Клуба на строителите-ветерани във Враца бе учреден на 19 декември 2013 година. Инициатор е инж. Тодор Топалски, който бе избран и за председател на клуба от 51 членове-учредители. Тогава мен ме избраха за заместник председател. През 2014 и 2015 г. Клубът се утвърди като изключително важно звено и днес в него членуват 89 строители.

ветерани строители от Враца на посещение във Видин

ветерани строители от Враца на посещение във Видин

– Каква е дейността на Врачанския клуб на ветераните?
-Ние се опитваме да планираме и изпълним такива дейности на клуба, от неговото създаване до днес, които от една страна да издигат авторитета на професията „строител“, от друга – да сплотят и направят действен и интересен живота на ветераните. По Програмата, приета от Общото годишно събрание, организирахме Среща за обмяна на опит с Регионалния клуб на строителите-ветерани в гр. Видин. Там любезно ни посрещна инж. Бързашки – председателя на РКСВ – Видин. Посетихме Историческия музей „Бабини видини кули“. Продължихме до моста на Дунава от към земната дига, където отблизо видяхме част от гигантското строителство, а инж. Бързашки ни запозна с техническите данни. Пътешествието ни продължи и до румънския град Калафат. Врачанските строители останаха доволни от видяното и наученото в срещата с видинските колеги.
Честването Денят на строителя по принцип е вълнуващ ден, а през тази година ние го организирахме съвместно с Камарата на строителите на ОП-Враца. Присъстващите 54 членове на клуба и 35 от Камарата на строителите бяха поздравени от председателя на Националния клуб на ветераните инж. Тодор Топалски и от председателя на ОП на КСЕ инж. Росен Дудушки. На празника се чуха поздравленията на изтъкнати врачански строители, звучеше хубава музика, танци и хора се виха до късно.
Започнахме да честваме кръглите годишнини на нашите членове – 70,75,80,85.

dsc00950На 19 декември 2015 година, в Дом на техниката, Враца, чествахме годишнините на 11 юбиляри. Зам. кмета по строителството на Община Враца инж. Мария Попова връчи на юбилярите почетни грамоти с поздравления от Националния клуб на строителите – ветерани.

По решение на Управителния съвет на всеки член на Клуба Председателят изпраща за рождения ден поздравителен адрес. Членовете на Клуба с кръгли годишнини поздравява и Председателя на НКСВ – инж. Тодор Топалски чрез в. „Строител“. На 12 юбиляри са връчени преснетите адреси от в. „Строител“, комбинирани с техни снимка – за спомен.
На 9 февруари 2016 година председателят на Клуба инж. Тодор Топалски навърши 75 години. По този случай бе поздравен от Председателя на Камарата на строителите в България, от Националния, клуб на строителите- ветерани, от екипа на вестник „Строител“ и, разбира се, от нашия клуб.
Имаме решение да проведем срещи с кметовете на Общини, на които да се разгледат най-важните въпроси на строителството във Врачанска област, там, където е необходимо, членовете на нашия клуб да окажат професионална помощ, а също и да се обсъдят възможностите за учредяване на секции към Клуба.
Първата среща се проведе с кмета на Бяла Слатина по инициатива на господата Цоко Дановски и инж. Топалски. Втората среща се състоя през м. октомври 2015 г в клуба на строителите във Враца (кв. Медковец) Инж. Топалски запозна кмета на Общината инж. Николай Иванов с целите, задачите и програмата на Клуба на строителите ветерани .
Пет делегати от Врачанския клуб участваха на 25 май 2015 г. на Отчетно изборното събрание на Националния клуб на строителите-ветерани, на което инж. Топалски бе преизбран за Председател за петгодишен мандат.
Членовете на Клуба участват активно в мероприятия по въпросите на строителството в нашия град. На 16 октомври 2015 г. се проведе- семинар в Дома на техниката на тема: „Предизвикателствата пред управлението на строителните отпадъци в България“ с лектор доцент, д-р инж. Румянa Захариева и „Устойчиво строителство – състояние, проблеми и перспективи“ с лектор акад. Ячко Иванов – председател на НТС в България.
Зам. председателите на Клуба инж. Виктор Шарков, инж. Иван Стоянов и аз посетихме председателите на клубовете в Монтана – господин Спасов и на Видин инж. Бързашки, с които споделихме опит по планирането и дейността на нашите клубове.

scan_20161006

Финансирането е един от сериозните проблеми в работата ни. На 25 май 2016 година Управителният съвет реши да се търсят допълнителни източници за финансиране дейността на Клуба. На заседанието Председателят разпредели поименни списъци за дарения от фирми на строители-ветерани и от членове на на Камарата на строителите, като се възложиха за изпълнение на разширен Управителен съвет от 10 активни членове на Клуба.
Членовете на съвета посетиха строители-ветерани и им предложиха договори за Дарение. В резултат на това през 2014 и 2015 година е реализирано Спонсорство и дарителска дейност от инж. Тодор Топалски, Ангел Престойски – директор на В и К – Враца, Илинка Иванова Андрова – управител ЕТ- Враца, от фирми на членовете на Клуба на строителите-ветерани Милка Рачева, управител на фирма-„Стивън“-Враца, Иван Йотов Петков – фирма „МИ-5“ , Иван Горанов. През настоящата година Клуба ще продължи кампанията за дарителство с нов подход.

– Кои са основните задачи на Клуба за 2016 година?
– Общото събрание, проведено на 18 май 2016 година прие разширен План за дейността на Регионалния клуб. Какво е по-важното в него? На първо място – разширяване дейността в подкрепа на строителите и строителството в региона, подкрепа за инициативите на ветераните, обогатяване културната дейност на самия клуб. Ако перифразирам Ларошфуко с усмивка ще кажа – ние не можем да даваме лош пример, затова пък можем да даваме добри съвети. А добрият съвет си е половин успех.
Разработена е програма за тържествено честване Деня на строителя на 26 октомври, за обмяна на опит с Регионалния клуб на ветераните Във Велико Търново, продължаване на срещите с кметовете на общините Враца, Мездра, Бяла Слатина, Криводол, Козлодуй, Оряхово, среща с Областния управител. Ще продължим традицията за честване на юбилейни годишнини на членовете на Клуба. Подготвяме разработването на Програма от РКСВ и Дом на техниката за Паметно честване и признание на делото на видни строители, инженери и техници, архитекти-проектанти, икономисти, участвали активно в изграждането на Врачанския край през XIX, XX и XXI век.
Започнали сме събирането на стари дела, лични архиви, документи и снимки за развитието на строителния бранш във Враца и областта, ще потърсим подкрепата на Историческия музей, Държавен архив, Дом на техниката за създаване Архив на Клуба, за паметно честване на видни строители, а в перспектива – и за издаване книга за строителството и строителите от Врачанско.
Ще излезем с предложение пред Общинските съвети за наименование на улици, сгради, за поставяне на паметни знаци и плочи на най-заслужилите строители. А така също и за удостояване им със звание „Почетен гражданин“. Имената и делото на големите строители, на талантливите строители от нашия край трябва да се съхранят, да останат в паметта на днешните и на идващите поколения

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Back to Top