Всеки десети пожар у нас е умишлен

Всеки десети пожар у нас е умишлен

България 0 Comment 33

Щетите от горските пожари в световен мащаб достигнаха нива, над които настъпва сериозно увреждане на екосистемите, нарушава се тяхната устойчивост, настъпва деградация на земите. В особено тежки години в най-засегнатите страни като Гърция, Италия и Португалия се достига до степен на заплаха за сигурността на страната.

Анализът на ситуация в горите на България за последните 30 години също показва рязко нарастване на броя на пожарите и размера на опожарените площи. Броят им нараства, като достигат до максимум през 7 години. Пикови у нас са били 1993, 2000 и 2007 г.

Климатичните промени, глобалното затопляне, продължителните периодите без валежи са основни предпоставки за възникването и разпространението на горските пожари.

Съществуват обаче и неоспорими доказателства, че над 55% от всички горски пожари в България през последните 25 години са резултат от човешка дейност. Тук влизат запалването на стърнища и пасища, които са причина за 34% от възникналите пожари.

Това казва пред „Монитор“ Тони Кръстев, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите.

Допълнително пожарите с неустановени причини са около 41%, те също са причинени от човешко действие или бездействие. Голяма част от пролетните пожари, причините за които не са били установени, вероятно също са резултат на умишлени палежи за очистване на ливади, пасища и селскостопански земи от храстова и тревна растителност. От това може да се направи извод, че най-уязвимите в пожарно отношение гори се намират около земеделските земи. Средногодишно не повече от 2,5% от пожарите в горските територии са възникнали по естествен път, например от мълнии. През 2015 година основна причина за тях са човешка небрежност – 293 броя, което е 68%, на второ място са неизвестни, които са 19 на сто, или 82 броя. Умишлените палежи са 10% от всички, а едва 12 пожара са започнали по естествен път. Статистиката показва, че над 97% от възникналите пожари са предизвикани от човешки действия. Както вече стана ясно, 90 на сто от пожарите са причинени от човек, затова горите в близост до селищата и особено до градове с голямо население са категоризирани като високорискови. Същото се отнася и за местностите около пътищата, промишлените предприятия, туристическите маршрути и центрове, допълва Тони Кръстев.

По думите му, конкретно през последните три години не се наблюдава нарастване на броя на пожарите и опожарените площи в горските територии. През 2014 г. се отбелязва рекордно малък брой пожари за последните две десетилетия.

През 2016 г. Министерство на земеделието и изпълнителната агенция са предприети всички необходими превантивни мерки, създадена е и стройна организация за незабавна реакция при възникване на горски пожари. Основавайки се на опита от последните десетилетия, всички се стремим да сме подготвени за най-тежкия летен пожароопасен сезон, когато до голяма степен основна роля за степента на пожарната опасност имат конкретните климатични условия и най вече дневните температури в комбинация с количеството на валежите, допълва Кръстев.

Той припомни, че при забелязване на пожар в горите е необходимо незабавно сигнализиране и осъществяване на връзка на тел. 112. По време на пожароопасния сезон се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи в горските територии, както и на разстояние по-малко от 100 метра от техните граници. Забранено е също така паленето на стърнища, суха трева и слама в земеделски земи, по слоговете и крайпътни ивици и други площи със суха растителност. Да не забравяме, че не е разрешено и хвърлянето на незагасени цигари и клечки кибрит при преминаване през горски насаждения.

КРОСС

Related Articles

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Back to Top