Добра мисъл (Одобриха Перикъл!)

Сатириада 0 Comment 9

 

Водещ Цоня СЪБЧЕВА: Завършвам с тази мисъл, приписват я в различни редакции на Перикъл: ако ти не се интересуваш от политика, рано или късно политиката ще се заинтересува от теб.
Проф. Румен Христов: Добра мисъл.

(Из „Епицентър“)

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Back to Top