170 години от рождението на патриарха  на българската литература  Иван Вазов

170 години от рождението на патриарха на българската литература Иван Вазов

България, Събития 0 Comment 5

Иван ВАЗОВ:
„Аз пях за България, защото я обичах; аз насаждах в младите души добри чувства, аз будех съзнанията, вливах в сърцата вяра и обич към своето, защото бях син на България; аз прославих нейната божествено хубава природа, защото бях очарован от нея; аз се вглъбявах в историята й, защото бях пленен от величието на нейния минал живот…, възпях нейните идеали, защото бяха свещени.
Свидетел, очевидец на страшните й борби, на големите й страдания, на безкрайната й слава, увенчала челото й чрез нечуваните и геройски усилия на нейните здрави духом и физически синове, аз не можах да остана хладен, аз се радвах, аз плаках, аз трептях с душата на целия народ.
И всичко това изразих в моята песен.“

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Back to Top