Ако „говорителят“ е крадец…

Ако „говорителят“ е крадец…

Събития 0 Comment 8

Ако някой си избира „говорител“ измежду крадците, за какъв да го смятаме?

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Back to Top