ФОНДОНАБИРАТЕЛНА КАМПАНИЯ „ЦВЕТНИЦА 2016Г.”

ФОНДОНАБИРАТЕЛНА КАМПАНИЯ „ЦВЕТНИЦА 2016Г.”

Водещи новини, Враца 0 Comment 20

Традиционната кампания на Български младежки Червен кръст Враца за фондонабиране в подкрепа на завършващите средното си образование сираци и полусираци – „Цветница 2016г” протече пред храмовете на Българската православна църква, като тази година освен в областния град, средства се набираха и в гр. Мездра и с. Зверино.     Доброволците от БМЧК Враца бяха подготвили цветя от шарена хартия, които поднасяха като сувенир за дарителите, а в община Мездра доброволците поднасяха здравец на хората, които пускаха дарения в касичките им. В акцията участваха общо 31 млади червенокръстци, които с разрешение на Врачански епархийски съвет се разпределиха пред църквите в трите населени места. В понеделник 25.04.2016г. се събра комисия, която отвори касичките и изброи набраните средства. Общата събрана сума от петте храма във Враца възлиза на 2 360 лв. По изготвен от училищата списък, ще бъдат раздадени над 2600лв. т.е. по 75лв. на 35 абитуриенти без един или двама родители.

В община Мездра за двете населени места – Мездра и Зверино, абитуриентите – сираци и полусираци са 9 и ще бъдат подпомогнати с по 125 лв.

Related Articles

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Back to Top