Българите във Валенсия не го искат, но  правителството…

Българите във Валенсия не го искат, но правителството…

Сатириада 0 Comment 9

Българите във Валенсия не искат Пламен Георгиев и се подписват под петиция срещу новия генерален консул, който правителството изпраща в града им…
Те го не щат, но правителството го праща. Що ли?
„Като взехте това решение – питат сънародниците ни – замислихте ли се какво ще стане с имиджа на България, след като един от дипломатите ѝ има съмнително съвсем близко минало? А за нас замислихте ли се? Или ние не сме фактор, с който да се съобразявате? Очакваме с ннтерес Вашите отговори, защото вече минахте всички граници на етиката!“

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Back to Top