Боян Чуков: Премахването на границата между Косово и Албания е изключително важна новина

Боян Чуков: Премахването на границата между Косово и Албания е изключително важна новина

Политика 0 Comment 34

Премахването на границата между Косово и Албания ще ускори предстоящото обединение на балканските територии населени с етнически албанци.

Идеите на Първата и Втора Призренски лиги започват да се реализират. Ситуацията на радикалните македонисти в Скопие рязко се влошава. Македония очевидно ще върви към постепенно разпадане в обозримо близко бъдеще.

А въпросът за името на страната ще отпадне от само себе си. При очертаващата се тенденция на запад от нашите граници е много вероятно числото на етническите българи в Македония рязко да се увеличи. Няма да е лошо да си спомним за идеите и дейността на Хасан бей Прищина (1873-1933). Той е познавал добре Иван Михайлов. Доброто познаване на историята е само от полза.

Забележка: През 1912 година Хасан бей Прищина е ръководител на Албанското въстание от 1912 година, по време на което предлага създаването на албано-българска държава в Македония, подкрепен от британския консул в Скопие

Боян Чуков

Фейсбук

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Back to Top