„Евростат“: България е с най-отрицателен естествен прираст

„Евростат“: България е с най-отрицателен естествен прираст

България 0 Comment 15

Икономиката на Европа е в растеж, а безработицата е на нивата отпреди Световната икономическа криза.Това заяви генералният директор на агенцията Мариана Коцева в студиото на „Денят започва с Георги Любенов“. Но демографските тенденции са негативни – населението на Стария континент се топи. България, пък, е с най-тревожни параметри.

2016 и 2017 г. са първите години, в които Европа регистрира отрицателен естествен прираст. Какво означава това – броят на умиранията е по-голям от броя на ражданията. Ръстът, който се наблюдава, горе-долу с милион всяка година, се дължи на миграция.,

За съжаление България е страната, в която естествения прирасте е най-отрицателен – повече умирания има, отколкото ражданияа.

Най-бързо намаляващото население е в Литва, Латвия, Хърватска – там отрицателният прираст е съчетан с голяма имиграция.

В икономическо отношение 2018 г. е била добра за ЕС. България се намира в т.нар. „златна среда“ с  3% ръст на икономиката.

2018 г. е годината, в която се достигна най-високото равнище на заетост в ЕС. Безработицата спадна до предкризисното равнище от 2008 г.

Социалните протести в Европа са резултат на- голямото разслоение на обществото и неравенството по доходите. Тук отново  България е на „челно“ място. Сравняват се доходите на 20% най-богати и 20% най-бедни. В Европа разликата е пет пъти, а в България – осем пъти..

България е единствената държава, в която равнището на потребление е под 50% от средното равнище за ЕС.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Back to Top