Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ЗА ОПАЗВАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД
НА КОЛЕДА И НОВА ГОДИНА

Кметът на община Враца инж. Тотю Младенов издаде заповед, с която се предвиждат специални мерки за осигуряването на обществения ред през Коледните и Новогодишни празници.
На Районното полицейско управление е разпоредено да осигури засилено полицейско присъствие за охрана на обществения ред и опазване имуществото на гражданите и фирмите. Забранена е и продажбата на пиротехнически средства и взривоопасни вещества в търговските обекти без съответното разрешително и употребата им в превозни средства, закрити помещения, в районите на болници, детски градини и църкви и в близост до леснозапалими материали. Районно полицейско управление ще извършва системни проверки за контрол на търговията и незаконната употреба на забранени пиротехнически средства.
Кметовете на кметства, кметските наместници и управителите на общински и държавни фирми и обществени заведения трябва да предприемат мерки за предотвратяване възникването на пожари през празничните дни. Същото важи и за ръководствата на стопански, учебни, здравни, културни, финансови и други учреждения, които трябва да предвидят необходимите мерки за охрана и надеждно опазване на собствеността.
Собствениците и управителите на ресторанти, барове и други обществени заведения, които предлагат организирано посрещане на Коледните и Новогодишни празници, трябва да осигурят необходимите условия за опазване на обществения ред, живота и здравето на своите клиенти в празничните дни.
Общинското звено за защита на потребителите, съвместно с органите на РИОКОЗ и ДВСК ще засилят контролната си дейност в магазинната мрежа и районите на обособените пазари за да не се допусне спекулативна търговия със стоки с изтекъл срок на годност или опасни за здравето на населението.
На ръководството на "ВиК" ЕАД е разпоредено да осигури засилена охрана на водоизточниците и водоемите на територията на общината.
Осигурена е дежурна телефонна линия за сигнали при възникване на пожари, природни бедствия, аварии и други кризисни ситуации. Телефоните на дежурния по Община са 62 30 00 и 62 46 03.


 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"

ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM