Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ СРЕЩУ ПТИЧИЯ ГРИП

Във връзка с констатираното огнище на високопатогенна инфлуенца /грип/ по птиците в окръг Тулча, Румъния и съгласно заповед на Министъра на земеделието и продоволствието и заповед на Областния управител Общинската епизоотична комисия, ръководена от зам.-кмета по здравеопазване и социални дейности д-р Слави Георгиев, проведе заседание на 12.12.2007 г., на което набеляза необходимите мерки за предотвратяване появата и разпространението на птичия грип. На първото заседание комисията набеляза мерки и реши да покани на среща кметовете на населени места в общината за уточняване на дейностите по превенция в малките населени места.
На 14 декември 2007 г. на кметовете на кметства беше връчена заповедта на Кмета на община Враца, в която са очертани задължителните мерки:
- Да се разпоредят в населените места отглеждането на домашни птици да се извършва в заградени дворове, като не се допускат водоплаващите птици в реки или други басейни.
- Да се разпоредят в населените места съхранението на фуражите да се извършва в закрити помещения, предотвратяващи контакт с диви птици.
- Да представят актуален списък на лицата, определени за наблюдатели, съгласно "Инструкциите за наблюдатели" в населените места във връзка с болестта птичи грип по птиците, по кметства в община Враца.
- Наблюдателите, съвместно с кметовете по населени места, да извършат преброяването на птиците в срок до 27.12.2007 г.
- По време на това преброяване населението да бъде запознато с риска от заболяването на хора и птици от птичи грип.
- Да бъдат подписани декларации от стопаните, че се запознати с начина на отглеждане на птици в домашни условия с цел предотвратяване на заболяването от птичи грип.
- При откриването на умрели птици кметовете по населени места да уведомят незабавно Регионалната ветеринарно-медицинска служба - Враца.
Контролът по изпълнението на заповедта е възложен на Зам.-кмета по здравеопазване и социални дейности в община Враца.

Петя ГАНЧОВСКА


 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"

ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM