Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

УС НА НЗОК УТВЪРДИ
НОВ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК

В резултат на проведена процедура по договаряне на лекарства за 2007г. беше съставен лекарствен списък, съдържащ 1 031 лекарствени продукта, от които 250 са нови спрямо настоящия списък на НЗОК. През следващата година 172 продукта ще бъдат напълно платени от НЗОК, а 859 продукта - частично. Договорената лекарствена номенклатура покрива всички заболявания, включени в Наредба № 38 на МЗ, като е осигурена широка съвременна алтернатива за лечение на заболяванията, при оптимално възможно ниско заплащане от страна на пациента.
На първия етап от договарянето на лекарствата за домашно лечение 110 кандидати подадоха заявления за участие по утвърдената листа-спецификация. След приключване на процедурата по проверка на подадените документи съгласно Наредбата за условията и реда за договаряне на лекарствата, медицинските изделия и диетичните храни за специални медицински цели, стойността на които се заплаща напълно или частично от НЗОК, в договарянето бяха допуснати всички кандидати.
На втория етап от процедурата Комисията по договарянето по утвърден график разгледа ценовите предложения в присъствието на кандидатите. От всички позиции 542 лекарствени продукта са без промяна в ценовото предложение, а 146 продукта са с намалени ценови предложения спрямо действащия списък.
Като конкретни проценти на реимбурсация НЗОК ще заплаща по-малко за 261 позиции, а пациентите ще доплащат по-малко за 522 лекарствени продукта. Най-голямо намаление на цените бе договорено за лекарствените продукти, включени в програмите за скъпоструващо лечение на хронична бъбречна недостатъчност и хепатит В и С. Значимо намаление на цените на производители, и съответно за пациентите и НЗОК, има и при продукти за лечение на хипертония, епилепсия, захарен и безвкусен диабет.
Всички лекарства, включени в новия лекарствен списък, са разрешени за производство, внос и употреба в страната от Изпълнителната агенция по лекарствата и са включени в позитивния лекарствен списък на РБългария, което е гаранция за доказано качество, безопасност и терапевтичен ефект.


 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"

ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM