14.12.2007

 

НОВ СПИСЪК
ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ
И ДИЕТИЧНИТЕ ХРАНИ

Списъкът е договорен съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за договаряне на лекарствата, медицинските изделия и диетичните храни за специални медицински цели, стойността на които се заплаща напълно или частично от НЗОК.
НЗОК ще заплаща за 9 набора глюкомери и тест-ленти за тях, 8 от които са нови продукти, както и за 5 вида тест-ленти за глюкомери, отпускани до момента. Тези резултати гарантират на диабетно болните достатъчно широка гама продукти, отговарящи на съвременните изисквания.
Към момента НЗОК заплаща глюкомери и тест-ленти по споразумения от 2003 г., при цени 149 лв. за глюкомер и 39 лева за една опаковка от 50 бр. тест-ленти. При новото договаряне са постигнати следните цени: 17,54 лв. за глюкомер и от 34,80 до 39 лв. за тест-ленти.
Новият списък включва 15 диетични храни за лечение на редки заболявания на обмяната на веществата. След прекъсване от около 2 години НЗОК отново ще заплаща 3 хидролизатни млека предназначени за деца с алергия към белтъка на кравето мляко.
С 12 специализирани диетични храни за лечение на фенилкетонурия, разстройства в метаболитния цикъл на уреята и цьолакия ще се осигуряват нуждите на деца във всички възрастови групи.
Договорени са и 117 медицински изделия за стомираноболни.
С новият списък се се осигурява достъп на пациентите до технологично по-нови медицински изделия.Google

ADVERTISEMENT


НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ОБЩИНА ВРАЦА  -  ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН: 62 25 86

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР
 
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
КОНТАКТ С НАС
 

ВРЪЗКИ