Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ПРОВЕРКИ НА СКЛАДОВЕТЕ
ЗА ПЕСТИЦИДИ

Eксперти от РИОСВ- Враца, съвместно с представители на Регионална служба по растителна защита и Областна администрация - Враца, извършиха проверка на всички складове за съхранение на негодни за употреба продукти за растителна защита. От извършения оглед се констатира, че наличните количества - 336 600 кг. твърди и 30 785 л. течни продукти, се съхраняват в 11 склада на териорията на областта. По-голяма част от продуктите (302т прахообразни и 28 685 л.) се намират в централизиран склад на територията на гр. Враца. Останалите количества са в складове в постройки на бивши земеделски кооперации, които в момента са под разпореждане на кметствата. Контролът по съхранението и достъпа до продуктите се осъществява от РИОСВ.
Целта на извършената проверка бе да се уточни оставащото извън "Б-Б" кубовете количества негодни растително защитни продукти (ПРЗ) на територията на областта, за да бъде изготвен проект за трайно разрешаване на проблема.
През тази година бе реализиран първи етап на проект на Областна администрация Враца, финансиран от ПУДООС. Изпълнението на проекта обхвана събиране и постоянно съхранение на продуктите в контейнери "Б-Б куб" от складовете на 6 общини от областа - Мездра, Бяла Слатина, Криводол, Хайредин, Козлодуй и Оряхово. Общото количество растително защитни продукти, събрано в общо 48 контейнера е 300 куб.м.

Цв. ВЕРГИЛОВА


 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"

ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM