Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

Собственици на акции от масовата приватизация-
ПАЗEТE СE ОТ ИЗМАМИ !

Комисията за финансов надзор (КФН) и Асоциацията на индустриалния капитал в България предупредиха за случаи на измами с ценни книжа, придобити от масовата приватизация. В последно време недобросъвестни лица се възползват от незнанието на гражданите за броя на техните акции, уточниха от КФН.
В масовия случай гражданите получиха през 1997 година по 25 акции от избран приватизационен фонд. Някои от тези фондове днес са развити холдинги, които постигат много добри резултати. Натрупвайки печалба през годините, те увеличиха своя уставен капитал със собствени средства и техните акционери получиха безплатни акции. Такива са случаите с акциите на бившия Централен приватизационен фонд, сега Стара планина холд АД, който увеличи капитала си 12 пъти; бившия Приватизационен фонд "Индустриален капитал", сега Индустриален капитал холдинг АД, който увеличи капитала си 4 пъти; бившия Приватизационен фонд "Доверие", сега "Доверие обединен холдинг" АД, който увеличи капитала си 2 пъти.
Често акционерите не знаят за безплатните акции и така могат да станат обект на измама. Например, акционер, получил първоначално 25 акции, след увеличение на капитала на дружеството, днес вече притежава 100 акции. Ако цената на една акция на фондовата борса е 10 лева, то означава, че акционерът притежава акции за 1000 лева. Без да се поинтересува колко акции има, дори и да се е информирал за борсовата им цена, акционерът смята, че неговото имущество струва 250 лева.
Комисията за финансов надзор и Асоциацията на индустриалния капитал в България напомнят на гражданите да се придържат към следните правила:
- Не приемайте предложения за изкупуване на вашите акции или компенсаторни книжа от лица, които обикалят по домовете. Договори за покупко-продажба на такива книжа могат да се сключват само в офисите на лицензирани инвестиционни посредници.
- Цените на книжата се определят на фондовата борса, където се търгуват. Препоръчваме вие лично да проверите цената на своите акции, като се обърнете към някой инвестиционен посредник.
- Редица публични компании, включително и бивши приватизационни фондове, направиха увеличение на капитала си и техните акционери получиха допълнително безплатни акции. Препоръчваме да проверите броя на акциите, които притежавате, преди да предприемете каквито и да е действия за сделки с тях.
- Подписването на празни бланки, приемането на пари в брой за предаване на депозитарни разписки, копирането на лични карти извън офисите на инвестиционните посредници е предпоставка за измама. При констатирани такива опити от конкретни лица следва да сигнализирате органите на прокуратурата и МВР.


 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"

ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM