Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ИНТЕГРИРАНА УСЛУГА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧИ
В БЪЛГАРИЯ

Възможностите по проект "Интегрирана услуга за предприемачи в България" бяха представени на 28 август 2012 г. пред граждани, представители на общински и държавни структури и бизнесмени във Враца. Конференцията е организирана от Областна администрация Враца в сътрудничество със Сдружение "Национална асоциация на общинските служители в България", водеща организация по проекта.
Създаден е Виртуален център, който дава възможност на безработни, дребни и средни предприемачи да получат информация, обучение и консултантска помощ за започване и развитие на бизнеса си, да се изгради мрежа за подкрепа и взаимопомощ между тях, да се подобрят условията за заетост и шансовете за наемане на работа на лица, потенциални жертви на трудова дискриминация, подчерта в презентацията си г-н Валентин Лазаров, ръководител на проекта и председател на Управителния съвет на сдружението. "Шест центъра - райони за планиране в България - в София, Враца, Габрово, Търговище, Хасково и Стара Загора са избрани като сътрудници по проекта, като сме се базирали на опита, добрата работа и взаимодействие през годините между сдружение "Национална асоциация на общинските служители в България" и Областните администрации и ТПП в тези градове", каза още Лазаров. Идеята е да се активизира гражданското общество, да се провокира инициативността и творческия дух на хората, иновативността в сферата на бизнеса.
От 35 години съществуват центрове за иновации в Испания, които са помогнали и стимулирали бизнеса на много хора и които Европейският съюз подкрепя, сподели Валентин Лазаров. Той запозна участниците в конференцията с испанския опит в насърчаване на предприемачеството.
Програми и мерки за стимулиране на бизнеса и насърчаване на заетостта в България презентира г-н Начко Найденов началник отдел "Услуги по заетост" в Дирекция "Регионална служба по заетост"- Монтана. Той съобщи, че за 2012 година за Област Враца са разпределени 3 706 730 лева, за осигуряване заетост на 1 279 лица, от които 3 254 180 лв.за програми за заетост за 968 работни места и 452 550 лв. за мерки за обучение и заетост за 311 работни места. Към 30.06.2012 година са изплатени и договорирани 388 637 лева за 260 безработни.
Представени бяха националните програми - "Нова възможност за заетост", "Заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания", "Асистенти на хора с увреждания" , "От социални помощи към осигуряване на заетост" и нови насърчителни мерки , като "ЗЕЛЕНИ РАБОТНИ МЕСТА" . Това са работни места, разкрити в икономически дейности, свързани с производство на стоки и предоставяне на услуги, подпомагащи опазването на околната среда.
Г-н Начко Найденов акцентира върху насърчителни мерки за работодатели. На работодателя се предоставят средства за трудово възнаграждение и всички осигурителни вноски върху него във всички онези случаи, когато наема безработни лица от така наречените рискови групи на пазара на труда, т.е. когато наема: безработни младежи до 29 годишна възраст, безработни младежи до 29 годишна възраст с трайни увреждания и младежи от социални заведения, завършили образованието си, безработни лица с трайни увреждания, самотни родители /осиновители/, и/или майки /осиновителки/ с деца до 3-годишна възраст.
На срещата бе представена и дейността на Областен информационен център - Враца от г-жа Елка Стойчовска, експерт "Комуникация, информация и логистика".


 

 
 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 


 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM