Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

РАЗРАБОТВА СЕ НОВ ЕКОПРОЕКТ

Кметът на Враца инж. Николай има работна среща с проф. Тотка Митова - директор на Института по почвознание "Пушкаров" и проф. Мартин Банов - специалист по рекултивация и възстановяване на нарушени терени към института. Поводът бе подготовката на съвместен проект за ликвидирането на последствията от разлива на хвостохранилището в района на мината в Згориград, който се е получил на 1 май 1966 г. През 2002 г. специалистите от института са направили проучвания в района и заедно с техни колеги от Италия са създали идеен проект. Намеренията на общинската управа са на базата на тези изследвания и идейния проект ексертите от института "Пушкаров" да разработят проект, който да се финансира директно от ЕС. В бъдещия проект ще залегне събиране на хвоста в горната част на хвостохранилището, изграждането на нова стена, която да го отдели, възстановяване на каналите, заобикалящи хвостохранилището, които отново да станат легло на реката, затревяване и залесяване на района. В момента реката тече през хвостохранилището. Големият екопроект, който се очаква да е на стойност няколно милиона евро, първо ще бъде представен на редовно заседание на общинския съвет.

 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


БЪЛГАРИЯ И СВЕТЪТ
ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM