Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА
"ОРХУСКАТА КОНВЕНЦИЯ
И ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА"
СЕ СЪСТОЯ В АЕЦ

На 18 декември в АЕЦ "Козлодуй" се проведе кръгла маса на тема "Орхуската конвенция* и ядрената енергетика", организирана от атомната електроцентрала и Фондацията за околна среда и земеделие (ФОСЗ). Срещата е част от инициативите, които съпътстват Европейската кръгла маса, посветена на същата тема, и се проведе със съдействието на Министерство на околната среда и водите.
Форумът бе открит от изпълнителния директор на атомната централа Валентин Николов и от Албена Симеонова - председател на ФОСЗ. Валентин Николов подчерта съществения екологичен принос на АЕЦ "Козлодуй" - ежегодно работата на 1000-мегаватовите 5 и 6 блок спестява вредното въздействие на близо 20 млн. тона въглероден диоксид, около 900 хил. тона серен диоксид, 60 хил. тона азотни оксиди и 40 хил. тона прах, съдържащ естествена радиоактивност. Наред с това изпълнителният директор на АЕЦ изтъкна значимата роля на Дружеството за местната общност - като социалноотговорна организация атомната централа непрекъснато подпомага съседните общини в усилията им за подобряване на благосъстоянието на живеещите в региона.


* Орхуската конвенция е в сила от 30 октомври 2001 г. и се основава на презумпцията, че по-високата обществена осведоменост и участие по въпросите на околната среда ще подобрят нейното опазване. Замисълът на конвенцията е да помогне да се защити правото на всяко лице от сегашните и бъдещите поколения да живее в среда, подходяща за неговото здраве и благосъстояние. За тази цел тя предвижда действия в три области: осигуряване на достъп на обществеността до информация за околната среда, съхранявана от държавните органи; насърчаване на участието на обществеността в процеса на вземане на решения, засягащи околната среда; разширяване на условията за достъп до правосъдие по въпроси на околната среда.


 


 
 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


БЪЛГАРИЯ И СВЕТЪТ
ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM