Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

21 ПРОЕКТА УТВЪРДИ
ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТ

Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на Област Враца утвърди 21 проектa по Национална програма "От социални помощи към осигуряване на заетост" (за изпълнение на общополезни дейности и дейности на територията на предприятия без държано и/или общинско участие) за 2013 г.
Решението бе взето на заседание на комисията на 11.12.2012 г. в Областна администрация Враца, ръководено от заместник областният управител Цветелина Теофилова.

Средствата за изпълнение на Националната програма "От социални помощи към осигуряване на заетост" за област Враца са в размер на 751 861,00 лв. за разкриване на 243 работни места, като същите са разпределени от Агенция по заетостта - София, по ДБТ и по общини, на база два критерия: "брой лица на социално подпомагане след 01.01.2013 г." и "равнище на безработица към 31.10.2012 г."
След направеното преразпределение и съгласно условията на Процедура 2013 г. по НП "ОСПОЗ" в Областна администрация - Враца са постъпили 21 броя проекти на обща стойност 749 427.00 лв. за разкриване на 373 бр. работни места, от които за лица на социално подпомагане 271 бр., за общо 2776 човекомесеца. 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


БЪЛГАРИЯ И СВЕТЪТ
ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM