Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ЖИВОТ
В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Областният управител на област Враца Малина Николова и министърът на земеделието и храните Десислава Танева, заедно с кмета на община Оряхово Росен Добрев откриха Дневен център за стари хора в град Оряхово.
Цялостното реновиране на сградата е осъществено по Проект: "Подобряване на "Дневен център за стари хора" чрез реконструкция и ремонт и Рехабилитация на общински път VRC 2127/II-11,Галово-Крушовене/-Остров/, както и път VRC 1126/ II-11, Оряхово-Галово/Остров- пристанище Остров". Договорът за изпълнение на проекта е сключен през 2011 г. между Община Оряхово и ДФ "Земеделие". Двата обекта са на обща стойност 4 731 206 лв. В хода на изпълнението на проекта е направена реконструкция и ремонт на сградата на бившето училище "Кирил и Методий" в град Оряхово, където вече се помещава Дневният център. Извършен е цялостен ремонт на покрива и на вътрешните помещения, подмяна на водопровода и канализацията, изградена е нова отоплителна инсталация, оборудван е самостоятелен кухненски блок.
Във втория обект по проекта е извършена рехабилитация на участък от четвъртокласната пътна мрежа в с. Остров.
Министър Танева изказа задоволството си от проекта и поздрави кметския екип за отлично свършената дейност.
С официалната церемония "Първа копка" в с. Търнак, община Бяла Слатина, Областният управител Малина Николова и министър Десислава Танева дадоха началото на изпълнението на проект "Рехабилитация на водоснабдителната мрежа в селата Търнак, Габаре, Галиче, Попица, община Бяла Слатина, област Враца", който е на стойност близо 5 600 000 лв. Дейностите по проекта ще се изпълняват до 15 септември 2015 г.
Посещението на Министъра продължи със среща - дискусия с представители на браншовите асоциации и земеделски производители. На срещата бе представена "Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020", като акцент се постави върху мерките за общините. Обсъдени бяха законодателни промени, които пряко касаят дейността на Програмата.
Областният управител Малина Николова благодари на министър Танева и нейния екип за визитата.

Надя Гетова


.


.


Реклама
ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM