Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

ОБЩИНА ВРАЦА С ПОХВАЛА
ЗА ПОЧИСТВАНЕТО НА РЕЧНИТЕ КОРИТА

Община Враца е извършила всички необходими мерки за почистване на речните корита и прилежащите им територии от отпадъци - това е установила извънредна проверка от експерти на Районната инспекция по опазване на околната среда и водите. Инспекцията се е провела между 25 и 27 март в 17 населени места, през които преминават реки и са в Община Враца. В четири от населените места работата по почистването продължава.
Проверката бе извършена във връзка с осъществяване на последващ контрол по изпълнение на предписание на Министерството на околната среда и водите, с цел да се предприемат ефективни мерки за почистване на речните легла и прилежащите им територии от нерегламентирани замърсявания с битови, строителни и други отпадъци. Кметът на Община Враца инж. Николай Иванов издаде заповед за предприемане на необходимите действия на кметовете, кметските наместници и пълномощници на населените места от общината. В нея той разпореди освен от отпадъци, речните корита да бъдат почистени също от дървесна и храстова растителност, както и от образувани наноси.


.


.


Реклама
ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM