Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

ПРЕДСТАВИХА ПРОЕКТОЗАКОНА
ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО
И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

В Областна администрация - Враца, по инициатива и по покана на Народния представител инж. Петя Аврамова и на Областния управител на Област Враца Малина Николова, се проведе среща с Милена Дамянова, председател на Постоянната парламентарна комисия по образование и наука в Народното събрание. На срещата, на която присъстваха Галина Евденова, началник на Регионален инспекторат по образование и експерти в сферата на образованието, директори на детски и учебни заведения от областта бяха представени основни моменти от Проектозакона за предучилищното и училищното образование.

Милена Дамянова коментира промените в Закона за предучилищното и училищното образование. Основната цел на представения проектозакон е насочена към възможността всяко дете да придобие ключови умения, да получи успешна личностна и професионална реализация. Законът цели да гарантира подкрепяща среда за всяко дете, независимо дали е със специални образователни потребности, от социално уязвима група, или е дете талант. Образователната система трябва да гарантира грижата за децата.
Ключова промяна е разширяването на училищната автономия, възможността по отношение на учебните програми, утвърдени за етап на образование, а не за клас, както е до момента. Това ще позволи на учителите да разпределят учебното съдържание в зависимост от потребностите на своите ученици. Трябва да се наложи индивидуалният подход и това да се гарантира от законодателството.

В хода на обсъждане на законопроекта отпада задължителната детска градина за четиригодишните деца.
Дава се възможност за разширяване на самостоятелната форма на обучение. Възможността за самостоятелно обучение е от първи клас, но за да запишат родителите своето дете в самостоятелна форма на обучение, е необходимо да се премине през комисия по одобряване, ситуирана в регионалните управления по образование, за да се прецени дали родителите имат компетентностите за такова обучение.
Предстои дебат за тази форма на обучение,. Факт е, че близо 500 деца към момента се обучават в семейството, като държавата не контролира образованието на тези деца.

Развита е и системата за личностно развитие и обучението на децата със специални образователни потребности. Дамянова уточни, че не се предвижда закриване на ресурсните центрове, нито помощните училища, нито ресурсните учители ще останат без работа. Децата със специални образователни потребности няма да останат необгрижени.

Преименуването на един център от "Ресурсен" в "Център за подкрепа личностно развитие" дава възможност да децата от детската градина и училището да имат постоянна грижа от ресурсен учител. Идеята на закона е ресурсните учители да бъдат в училищата и детските градини, а там, където има по едно дете със специални потребности, да се ползва учител от Центъра за подкрепа. Ресурсните центрове в момента са 28, а идеята на Законопроекта е да има повече такива центрове в България.
На специална среща с родителите на деца със специални образователни потребности, г-жа Милена Дамянова разясни всички промени, които предстоят да бъдат направени с приемането на нормативния акт. Родителите изложиха проблемите, които срещат при сега действащото законодателство и споделиха своите виждания за необходимостта държавата да наложи промени в грижата към децата.

Надя Гетова.


.


Реклама
ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM