Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

БЛИЗО 40 МЛН.ЛВ. ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ СЪБРА ОФИС ВРАЦА ЗА СЕДЕМ МЕСЕЦА

От началото на годината публичните изпълнители от офис на НАП - Враца са изпратили 3 600 покани и над 700 съобщения за доброволно изпълнение на длъжници към бюджета, които не са се свързали с агенцията, за да се намери вариант за погасяване.
През периода са проведени над 100 срещи с длъжници и са издадени близо 200 разрешения за неотложни плащания, провеждат се и телефонни разговори със задължените лица. Наложени са обезпечителни мерки, в т.ч. запори на движими вещи, на МПС и на банкови сметки, възбрани на недвижими имоти и др., но основно усилията на публичните изпълнители са насочени към мерки за събиране, които максимално да облекчат бизнеса, за да продължи да извършва дейността си.
В резултат на тези срещи и разговори и предприетите действия за събиране, в бюджета са постъпили 30,8 млн.лв. просрочени задължения, в т.ч. 24,2 млн.лв. нововъзникнали през 2014 г., това е с 9,7 млн.лв. повече в сравнение със същия период на м.г. От тях погасените данъчни задължения са 16,9 млн.лв. и осигурителни вноски в размер на 13,9 млн.лв.
НАП препоръчва на всеки гражданин или представител на фирма, който има временни финансови затруднения при плащането на данъци и осигуровки да се свърже с публичните изпълнители, към съответната компетентна дирекция за да обсъди различните възможности за плащане.
 


.


.


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM