Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

ЛИЧНИТЕ АСИСТЕНТИ ЩЕ РАБОТЯТ
ДО КРАЯ НА АВГУСТ

За седми път се удължава срокът на проекта "Подкрепа за достоен живот". Личните асистенти ще работят до края на август 2014 г. В община Враца от тази социална услуга в момента се възползват 100 потребители, а в тяхна помощ са наети 97 лични асистенти - съобщи инж. Николай Иванов. Кметът на общината вече е подписал допълнителните споразумение към трудовите им договори. От началото на 2011 година, когато стартира услугата, до сега в проекта са участвали общо 139 граждани с трайни увреждания и 141 лични асистенти от Враца и селата Баница, Бели Извор, Вировско, Власатица, Върбица, Горно Пещене, Девене, Згориград, Косталево, Мраморен, Нефела, Оходен, Паволче, Тишевица, Три кладенци, Челопек и Чирен. При отпадане на потребител се осъществява процедура за включването на следващия в резервния списък. Към днешна дата 36 от потребителите са на повече от 65 години, като най-възрастният е на 96 години. От потребителите 25 са деца, 11 са самотно живеещи и 64 живеят с близки, но са в невъзможност да се обслужват без предоставяне на социалната услуга.
Проектът "Подкрепа за достоен живот" се осъществява с финансиране от ОП "Развитие на човешките ресурси".


 

 


 


Реклама
ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


БЪЛГАРИЯ И СВЕТЪТ
ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM