Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006-2013 г.

В Заседателната зала на Община Враца се проведе кръгла маса за обсъждане "Оценка на изпълнения общински план за развитие на община Враца за периода 2006-2013 година". Тя е изготвена от "ГЕОГРАФИКА" ООД - изпълнител на обществена поръчка с предмет "Разработване на общински план за развитие 2014-2020 г. и въвеждане на правила и методики за мониторинг при изпълнението на конкретни политики от общинската администрация" в рамките на проект "Устойчиви и ефективни общински политики", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. В организираната кръгла маса участваха представители на общинската администрация, на бизнес организации и на неправителствения сектор. Експертите от ГЕОГРАФИКА ООД представиха етапите при разработването на Оценката, анализите на структурата, на съдържанието и на изпълнението на общински план 2006-2013 год. за развитие на община Враца и съответните изводи и препоръки за разработване на общински план за развитие за периода 2014-2020 год.
Предложения, свързани с идеи за доразвиване анализа на изпълнението на ОПР 2006-2013 год. и последващото разработване на новия общински план за развитие на община Враца, направиха инж.Красимира Георгиева - зам.-кмет по европейско финансиране и обществени поръчки, д-р инж.Виолета Божинова - директор дирекция "Протокол, администриране на проекти и международно сътрудничество", инж. Росен Додушки - председател на регионалното представителство на Камарата на строителите в България, Евелина Васкова - председател на Управителния съвет на Дома на науката и техниката - Враца и Оля Генова - експерт в ДПП "Врачански Балкан".
Проект "Устойчиви и ефективни общински политики" се изпълнява съгласно подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №13-13-83/30.10.2013 год. Бюджетът по проекта е 78 хил. лева, а неговата продължителност е 9 месеца - от 30.10.2013 до 30.07.2014 г.

 


 


Реклама
ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


БЪЛГАРИЯ И СВЕТЪТ
ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM