Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ОБЩЕСТВЕНИ ТРАПЕЗАРИИ

На територията на Община Враца продължава реализацията на националния проект "Обществени трапезарии", финансиран от Фонд "Социална закрила" на Министерство на труда и социалната политика с нов подбор на бенефициенти. Периодът, през който ще се предоставя услугата е 02.01.2014 г. - 30.04.2014 г. Целта е да се осигури помощ и подкрепа за най-уязвимите групи от населението в нашата община. Услугата предвижда ежемесечно контролиране на статуса на ползвателите, чрез съответните Дирекции по компетенции. Съставени са Комисия по подбор на бенефициенти със Заповед на Кмета на Община Враца, която ще извърши подбора и Комисия по разглеждане на жалби и сигнали.
От услугата ще се възползват 98 деца и лица, от следните целеви групи:
Лица и семейства на месечно подпомагане с доход по-нисък от диференцирания минимален доход;
Лица, с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;
Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, наследствени пенсии;
Скитащи и бездомни лица и деца;
Услугата ще се предоставя в стола на ул. "Стоян Заимов" №2 и стола на ул. "Екзарх Йосиф" № 75 във Враца.
Срок за подаване на документи: 09.12.2013 г. - 13.12.2013 г. от 8.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч. в Комплекс за работа с деца, ул. "Кокиче" 14, Тяло 2, ет. 1. Одобрените лица ще бъдат информирани своевременно, чрез списъци, поставени на таблата на Информационния център на Община Враца и двата стола, в които ще се реализира услугата.

За повече информация:
Тел. 092/62 05 79 - Райна Лещарска;
092/62 45 81 - Мария Йорданова.

 

  


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM