Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ЗА ДОБРИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
И ОПТИМАЛНА БЕЗОПАСНОСТ

Регионална кръгла маса на тема "Спазване на трудовото законодателство. Превенция на риска при трудови злополуки и здравословното работно място" се проведе в Областна администрация - Враца. На срещата, която бе открита от областният управител инж. Венцислав Василев, присъстваха народния представител Тотю Младенов, зам. областния управител Иван Даков, инж. Румяна Михайлова - Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция "Инспекция по труда" -София, Силвия Димитрова, председател на Административен съд -Враца, Иван Грозданов, директор на ТП на НОИ- Враца, Анета Ставрова, директор на РЗИ-Враца, кметове и представители на общините от областта, представители на работодателите и синдикатите.
"Създаването на добри условия на труд и оптимална безопасност трябва да бъдат една от първостепенните грижи на ръководството на предприятията, тъй като безопасността и здравето са основен аспект от неговите отговорности.", заяви инг. Румяна Михайлова.
По данни на Дирекция "Инспекция по труда" - Враца от началото на 2013 година във Врачанска област са извършени над 5200 нарушения. Най-често санкциите са за неизпълнени предписания относно здравословните и безопасни условия на труд, по трудови правоотношения, както и безопасността на оборудването, съобщи Румен Младенов, директор на Дирекция "Инспекция по труда" - Враца.
Има регистрирани три трудови злополуки със смъртен изход. Основните причини за допуснатите злополуки са неспазването на трудовата и технологична дисциплини и поведението на работещите - невнимание при изпълнение на възложената им работа, неспазването на правилата и инструкциите за безопасна работа, недостатъчна квалификация и правоспособност.

Стиляна Стоянова


 

  


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM